List od Prezydenta Andrzeja Dudy z okazji 75-lecia Kongresu Polonii Amerykańskiej

Czwartek, 14 listopada 2019
List z okazji 75-lecia Kongresu Polonii Amerykańskiej
Warszawa, 14 listopada 2019 roku

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystości z okazji

75-lecia Kongresu Polonii Amerykańskiej

Rosemont, Illinois, USA

Szanowny Panie Prezesie!

Drodzy Rodacy!

Dziesięciomilionowa społeczność polonijna w Stanach Zjednoczonych to niezmiernie znacząca i ogromnie zasłużona dla polskości część naszej narodowej wspólnoty. Organizacją, która od wielu dziesiątek lat symbolizuje ducha polskiego i wspaniały dorobek Polaków w USA, jest Kongres Polonii Amerykańskiej. Jestem pełen głębokiego uznania dla roli, jaką odgrywa KPA w integrowaniu środowisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych. Jak wielka rzeka żywiołu polskiego, KPA skupia w sobie i reprezentuje wiele najróżniejszych nurtów polonijnej aktywności.

Z okazji pięknego jubileuszu 75-lecia Kongresu Polonii Amerykańskiej, pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze gratulacje i najlepsze życzenia. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, gorąco dziękuję za wszystko, co na przestrzeni kilku pokoleń działacze KPA i działacze wszystkich organizacji członkowskich uczynili dla kultywowania idei polskiej niepodległości, dla umacniania dobrego imienia Polaków, dla pielęgnowania naszej narodowej tradycji i wartości duchowych, dla budowania więzi między Polską a Ameryką.

Świętują Państwo swój jubileusz tuż po doniosłym dla wszystkich Polaków dniu 11 Listopada, w atmosferze trwających nadal obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest w tym wymowny symbol. Nasza trudna historia sprawiła, że wielu Polakom przypadł w udziale los emigrantów – miliony przybywały właśnie tu, do Ameryki, z wytrwałością i przedsiębiorczością budując w USA swoje nowe życie, lecz niezmiennie zachowując polskość w sercu. To właśnie patriotyzm amerykańskiej Polonii był w dużej mierze źródłem witalnych sił dla odradzającej się do niepodległego bytu Rzeczypospolitej, dla Polski umacniającej suwerenną państwowość i broniącej swojej wolności. Utworzenie w 1944 roku Kongresu Polonii Amerykańskiej – wielkiej organizacji jednoczącej środowiska polonijne przede wszystkim na rzecz walki z komunizmem i podsycania idei niepodległościowej – miało szczególną rangę historyczną. Z dumą mogą Państwo powiedzieć, że działania KPA znacząco przyczyniły się do wielkiego dziejowego zwycięstwa. Dzisiejsza niepodległa, demokratyczna, prężnie rozwijająca się Polska, członek NATO oraz bliski sojusznik i partner Stanów Zjednoczonych – to wspaniałe dzieło osiągnięte przy Państwa bardzo istotnym współudziale. Wyrazem wdzięczności ze strony Rzeczypospolitej Polskiej są wysokie odznaczenia państwowe, którymi zostają dzisiaj uhonorowani pośmiertnie wybitni działacze KPA.

Z ogromną satysfakcją widzę – także podczas moich spotkań z Rodakami mieszkającymi w USA – jak dynamicznie pulsuje polskie życie w Ameryce. Amerykańska Polonia to wielka skarbnica talentów, umiejętności, karier, wpływów i możliwości. Zapewniam, że cieszy nas w Polsce każdy Państwa kolejny sukces. Wzruszające jest, z jaką pieczołowitością pielęgnują Państwo polskie tradycje, kulturę i język ojczysty, przekazując patriotyczne dziedzictwo z pokolenia na pokolenie. KPA i skupione w nim organizacje są motorem wielu wspaniałych działań i inicjatyw.

Proszę przyjąć za to serdeczne podziękowanie. Chciałbym, aby relacje Polaków w kraju i społeczności polonijnej w USA – a za ich sprawą także partnerstwo polsko-amerykańskie – jeszcze bardziej się pogłębiały. Cieszę się, że na pewno przyczyni się do tego włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego do USA. Mam nadzieję, że dzięki temu osiągnięciu wiele polskich rodzin będzie mogło spotkać się w szerokim gronie już podczas najbliższych Świąt Bożego Narodzenia.

Raz jeszcze gratuluję Państwu doniosłego jubileuszu oraz wieloletnich dokonań. Życzę udanych jubileuszowych obchodów i wszelkiej pomyślności. Proszę przyjąć płynące z serca pozdrowienia.

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *