Oświadczenie Kongresu Polonii Amerykańskiej z Okazji Upamiętnienia 83. Rocznicy Napaści Niemiec na Polskę