Oświadczenie – Pomnik Katyński, Jersey City, N.J.

8 września Rada Jersey City zatwierdziła budżet Exchange Place Alliance Special Improvement District (EPA SID) w wysokości 3,75 miliona dolarów na renowację obszaru otaczającego Pomnik Katyński w Jersey City. Członkowie Rady głosowali: 6 za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się.

Plany projektowe wywołały wielkie kontrowersje pośród amerykańskiej Polonii. W sierpniu Kongres Polonii Amerykańskiej wydał oświadczenie wzywające urzędników w Jersey City do spotkania się z Polonią w celu omówienia postulatów wyrażających obawy, iż zmiany architektoniczne dookoła pomnika mogą spowodować trudniejszy do niego dostęp i zmniejszyć znaczenie monumentu. Ważne dla Polaków i Polonii miejsce pamięci ma zostać ukryte, za drzewami, krzewami i ławkami. 

W oświadczeniu czytamy: “KPA popiera wysiłki na rzecz poprawy wyglądu i dostępności Exchange Place, ale nie powinno się tego robić w taki sposób, aby umniejszyć znaczenie Miejsca Pamięci i tego, co reprezentuje. KPA zdecydowanie wzywa burmistrza Stevena Fulopa i Radę Miasta Jersey, do rozmów z członkami Polonii, w celu omówienia planów i wysłuchania uzasadnionych obaw zgłaszanych przez naszą społeczność.”

KPA podtrzymuje swoje oświadczenie i ponownie apeluje do urzędników w Jersey City, aby spotkali się ze społecznością polską i znaleźli wspólną płaszczyznę oraz szukali zadowalającego rozwiązania.

Pomnik został odsłonięty w Exchange Place dla upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej przez Związek Radziecki w 1940 roku. Pomnik Katyński to 34-metrowy posąg z brązu stworzony przez polsko-amerykańskiego rzeźbiarza AndrzejaPityńskiego.  Pomnik jest uderzającym symbolem brutalności Związku Radzieckiego wobec Narodu Polskiego i jego narodu w czasie II wojny światowej, a co za tym idzie wobec milionów ofiar reżimów komunistycznych.