List Otwarty Kongresu Polonii Amerykańskiej do Polaków w Polsce i poza jej granicami: POLISH VERSION OF PRESIDENT FRANK J. SPULA’S OPEN LETTER ON THE POLISH AMERICAN CONGRESS


Kongres Polonii Amerykańskiej powstał w 1944 roku i dziś reprezentuje interesy 10 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia. Członkami KPA są osoby indywidualne oraz organizacje.Kongres posiada strukturę określoną statutem, gdzie Rada Dyrektorów Krajowych jest istotnym organem. 


Na 16 października zaplanowano doroczne posiedzenie Rady Dyrektorów Krajowych, które z powodu pandemii koronawirusa odbędzie się w przestrzeni wirtualnej. Temat tegorocznej konferencji to: „Ameryka i Polska: Partnerzy w Wolności”. Spotkanie poświęcone będzie wypracowaniu strategii nowego, skutecznego przekazu i przekonania wszystkich naszych rodaków, niezależnie od tego, czy są polskiego pochodzenia, czy nie, że silna i prawdziwie suwerenna Polska pomaga chronić bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowo-Wschodniej. 


Naszym celem jest wzmocnienie zarówno dwustronnych relacji między Stanami Zjednoczonymi a Polską, jak i relacji międzyludzkich między Amerykanami a Polakami. Sposobem na to jest przekonanie naszych rodaków, że w ich własnym interesie jest wspieranie silnej i wolnej Polski.NATO jest rdzeniem dwustronnych relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Kwestie NATO dotyczą nie tylko Polski, ale całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego Kongres Polonii Amerykańskiej pracuje nad kwestiami NATO z naszymi partnerami, skupionymi w Koalicji Środkowo-Wschodnio Europejskiej. Kongres Polonii Amerykańskiej jako największa organizacja członkowska Koalicji (CEEC), która reprezentuje interesy 20 milionów obywateli Stanów Zjednoczonych, których kraje przodków znajdują się między Bałtykiem a Morzem Czarnym, podejmuje działania na rzecz przekonania Kongresu USA do wzmocnienia wschodniej flanki NATO, w obliczu rosyjskiej agresji. 


CEEC przygotowało dla członków Kongresu Stanów Zjednoczonych i ich pracowników, ważną konferencję, która odbyła się 22 kwietnia 2021 roku. Uczestniczył emerytowany generał Frederic Benjamin „Ben” Hodges, były dowódca sił NATO, obecnie pracujący w Centrum Analiz Polityki Europejskiej. Tematem spotkania była analiza wrześniowych manewrów wojskowych ZAPAD. W spotkaniu brał także udział Ian Brzeziński, który wypowiadał się na temat tego, jak najlepiej posunąć naprzód Inicjatywę Trójmorza, w kontekście wsparcia administracji Bidena dla Nord Stream 2. 
Kongres Polonii Amerykańskiej podejmuje konkretne działania w kwestii obrony dobrego imienia Polski i jej interesów, opowiadając się za Polską w sprawach, takich jak kontrowersje związane z odszkodowaniami z tytułu własności prywatnej, z czasów II wojny światowej. Kongres Polonii Amerykańskiej był zaproszony przez Departament Stanu na dwa niezwykle ważne spotkania w celu omówienia Raportu tegoż departamentu na temat Ustawy 447. Było to w 2017 roku i żadna inna polonijno-amerykańska organizacja polityczna, nie została przez Departament Stanu poproszona o udział w tych obradach na wysokim szczeblu. Ważne jest, aby pamiętać, że tylko Kongres Polonii Amerykańskiej jako polsko-amerykańska organizacja polityczna, posiada członkostwo we wpływowej Koalicji Środkowo-Wschodnio Europejskiej. 


Ponadto KPA jest jedyną polsko-amerykańską organizacją polityczną, która ma biuro w Waszyngtonie. Nasze biuro mieści się na prestiżowej ulicy K, tuż za rogiem Białego Domu, w pobliżu najlepszych instytutów badawczych, nazywanych think tankami. Pracownicy KPA jako jedyni pośród organizacji polonijnych, uczestniczą w wydarzeniach think tanków. K Street to miejsce, gdzie wszystkie znaczące instytucje mają swoje siedziby, dlatego też Kongres Polonii Amerykańskiej jest czołową i jedyną poważną organizacją wspierającą interesy Polski w Ameryce.


Przedstawiciele KPA zostają zapraszani do Białego Domu – podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, w czerwcu 2019 tylko członkowie KPA zostali zaproszeni przez administracje prezydenta Donalda Trumpa, ponieważ tylko Kongres Polonii Amerykańskiej jest przez amerykański rząd uznawany za znaczącą organizację reprezentującą polską diasporę w USA. KPA jest także jedyną organizacją polonijną, w której siedzibie osobiście, na spotkaniu gościł Donald Trump.


Zanim fundusze z Polski trafią do innych polonijnych organizacji, jak Koalicja Polskich Amerykanów czy Polsko-Amerykańska Inicjatywa Strategiczna, które twierdzą, że walczą o dobre imię Polski i bronią jej interesów, warto to porównać do działalności KPA.

 Z wyrazami szacunku,


Frank J. Spula
Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *