Konferencja Kongresu Polonii Amerykańskiej: „Bolesna Przeszłość Polski oraz Obiecująca Przyszłość”

 

Autor (Author): John Czop

Tłumaczenie (Translation): Klara Z. Wiśniewska

 

Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Frank J. Spula zorganizował 20 maja 2019 roku w Kongresie Stanów Zjednoczonych Ameryki konferencję pt. „Bolesna przeszłość Polski oraz obiecująca przyszłość”. Wydarzenie miało miejsce w sali 121 budynku Cannon House Office w godzinach 16.00 – 17:30. Wszystkie miejsca na sali były zajęte. Goście zajmowali też miejsca stojące. Liczba Polonijnych uczestników z metropolii Waszyngtonu (wielu pracuje dla rządu USA) była większa niż się spodziewano.

Program konferencji pt. „Bolesna przeszłość Polski oraz obiecująca przyszłość” został przygotowany przez Narodowe Biuro Kongresu Polonii Amerykańskiej w Waszyngtonie, DC, które było również odpowiedzialne za przesłanie zaproszeń wszystkim członkom Kongresu.

Obecni byli przedstawiciele z poniżej wymienionych biur w Izbie Reprezentantów:

  1. Ron Kind (D-Wisconsin 3rd District),
  2. Conor Lamb (D- Pennsylvania 17th District),
  3. Andy Harris (R-Maryland 1st District),
  4. Chris Collins (R- New York 27th),
  5. Ann Kuster (D-New Hampshire 2nd),
  6. Troy Balderson (R-Ohio 12 District).

W wydarzeniu wzięli również udział dygnitariusze z organów wykonawczych w Departamentach Handlu, Energii i Stanu oraz Pan John Grondelski z Poland Desk (Biuro ds. Polski w Departamencie Stanu USA).

Spotkanie było sukcesem. Przemawiali Profesor Marek Jan Chodakiewicz – pierwszy urzędujący oraz obecny Przewodniczący Studiów nad Polską w Instytucie Polityki Światowej w Waszyngtonie, DC, Pani Ann Bankowski – Prezes Wydziału Michigan Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz Pan Ian Brzezinski – Starszy Rezydent Atlantic Council. Po obszernych wystąpieniach nie zostało czasu na pytania od publiczności.

Profesor Chodakiewicz dokonał mistrzowskiej prezentacji historii Polski od wczesnych czasów po współczesność. Zwrócił uwagę, że tendencyjne wypaczanie historii Polski dokonywane przez mocarstwa, które podzieliły Polskę pod koniec XVIII wieku, trwa nadal. Dzisiaj wpływowi publicyści i naukowcy łączą błędy z przeszłości z nowymi fałszami. Z tego powodu misją Katedry Kościuszki w Instytucie Polityki Światowej jest korygowanie dominującej, fałszywej narracji o historii Polski.

Dokładne i sprawiedliwe zrozumienie polskiej, teraźniejszej idei wolności jest możliwe dzięki poznaniu przeszłości Polski ze szczególnym uwzględnieniem jej pięćsetletniego trwania jako wieloetnicznej, wieloreligijnej republiki zamieszkanej w około 10% przez szeroką grupę uwłaszczonych obywateli. Rzeczpospolita Polska na długo przed krajami Europy Zachodniej była pierwszym nowoczesnym rządem republikańskim od upadku starożytnej Republiki Rzymskiej. Rzeczpospolita Obojga Narodów  (oficjalną nazwą państwa było Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie) uchwaliła ‘habeas corpus’ – prawa własności dla kobiet, wolność religijną i wolność polityczną.

Dopiero po reformach demokratycznych w latach trzydziestych XIX w. w Anglii i w Stanach Zjednoczonych wolności polityczne były tak szerokie jak w Polsce. Z tego powodu imperialistyczne, autokratyczne państwa Rosji, Prus i Austrii współpracowały pod koniec XVIII wieku w celu odebrania niepodległości Polsce. Obawiały się, że ich poddani będą domagać się takich samych wolności jakie mieli Polacy.

Polska jest dziś ważnym krajem ze względu na swoją strategiczną pozycję w Europie, jej rolę w obronie cywilizacji zachodniej oraz jej sojusz i bliskie relacje z NATO i USA. Profesor Chodakiewicz stwierdził, że powodem dobrych relacji Amerykanów i Polaków jest wytrwałe zaangażowanie dla sprawy wolności. Dla tych, którzy cenią prawdę i honor bolesne jest czytanie umyślnych i samolubnych fałszerstw ekspertów
i naukowców, którzy poniżają dumną i honorową przeszłość Polski.

Przewodnicząca Wydziału Michigan Kongresu Polonii Amerykańskiej, Pani Ann Bankowski zaprezentowała książkę Anny Poray-Wybranowskiej pt. „Ci, którzy ryzykowali swoje życie”. Pani Bankowski zauważyła, że Polskie Państwo Podziemne (nazwa rządu Polski z czasów II wojny światowej z siedzibą w Londynie, reprezentowane przez Delegaturę w okupowanej przez Niemców i ZSRR Polsce), nie współpracowało – tak jak Vichy we Francji w Europie Zachodniej, czy Słowacja we wschodniej Europie – z nazistowskimi Niemcami w popełnieniu masowego mordu na europejskich Żydach. Okupowana przez Nazistów Polska była jedynym krajem, w którym za pomoc Żydom wymierzano karę śmierci. To wyjaśnia tytuł książki Poray – ci Polacy, którzy pomagali Żydom, robili to ryzykując rozstrzelaniem. Prezes Bankowski, Wiceprezes Barbara Lemecha i inni członkowie Wydziału Michigan przygotowali indeks Polaków, którzy z narażeniem życia chronili swoich żydowskich sąsiadów. Pracownicy Biur Reprezentantów w Kongresie Stanów Zjednoczonych otrzymali kopię wyżej wymienionej książki. Powinna ona się znaleźć w bibliotekach miejskich i uniwersyteckich.

Pan Ian Brzeziński przemawiał na temat obiecującej przyszłości Polski przedstawiając korzyści, które wynikną z INICJATYWY TRÓJMORZA. To przedsięwzięcie rozpoczęły w 2015 r. Chorwacja i Polska w celu integracji gospodarek krajów między Morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim na osi północ-południe. Brzeziński wyjaśnił, że istotą tego przedsięwzięcia jest uczynienie Europy Środkowo Wschodniej integralną, zamożną i wolną, co Europa Zachodnia osiągnęła już w latach 50-tych. Poprawienie stanu infrastruktury, transportu – zwłaszcza zbudowanie lepszych dróg z północy na południe i polepszenie telekomunikacji – stanowią sedno tej inicjatywy. Co więcej, obszar Trójmorza dąży do bycia niezależnym energetycznie. Oznacza to, że nie będzie już uzależniony od dostaw gazu ziemnego z Rosji, co obarczone jest wysoką ceną polityczną. Infrastruktura gospodarcza w tej części dawnej przestrzeni radzieckiej została celowo zaniedbana, aby uzależnić ten region od Kremla. Dobrze prosperujący region Trójmorza przyniesie korzyści amerykańskiemu biznesowi – Polska jest już głównym klientem skroplonego gazu ziemnego produkowanego w Teksasie.

Administracja Prezydenta Donalda Trumpa wyraziła zdecydowane poparcie dla Inicjatywy Trójmorza. Dobrze poinformowani czytelnicy zapewne pamiętają pro-polskie przemówienie Prezydenta Trumpa podczas otwarcia Szczytu Inicjatywy Trójmorza w lipcu 2017 r. w Warszawie.

Ważnym spostrzeżeniem jest, że podczas konferencji „Bolesna przeszłość Polski oraz obiecująca przyszłość ”zorganizowanej przez Kongres Polonii Amerykańskiej można było zobaczyć na sali wielu Demokratów. Nie jest to zaskoczeniem, gdyż Inicjatywa Trójmorza jest szansą na wygraną dla każdej z zaangażowanych stron i zasługuje na obupartyjne wsparcie.

 

 

 

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *