“Wszystko co w życiu robiła, robiła dla Polski.” Ostatnie pożegnanie Marii Mireckiej-Loryś ps. “Marta”