Oświadczenie Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej,
Franciszka J. Spuli odnośnie śmierci
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
i towarzyszącej mu delegacji.

Chicago, 11 kwietnia 2010

Polsko-amerykańska społeczność w Stanach Zjednoczonych podziela uczucie szoku i wielkiej straty oraz łączy się w żałobie z narodem polskim po tragicznej śmierci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Pierwszej Damy oraz tak wielu bohaterów i przywódców politycznych, religijnych i społecznych, jak również przedstawicieli naszej własnej społeczności.

Na terenie całych Stanów Zjednoczonych, Amerykanie Polskiego pochodzenia gromadzą się w kościołach i innych miejscach pamięci by modlić się za tych, którzy odeszli i czerpać siłę z naszej wiary i polskiego dziedzictwa.

Od chwili powstania w 1944 roku, oraz przez działalność swoich przywódców przed tą datą, Kongres Polonii Amerykańskiej wałczył by prawda o Katyniu była znana i uznana przez rząd i naród amerykański, oraz przez inne nacje. W głębokim smutku pogrąża nas fakt, iż 70 rocznica mordu katyńskiego oraz fakt, ze prawda o tej zbrodni została w końcu powszechnie uznana zostały przyćmione przez kolejną tragedię narodową.

Jako Amerykanie polskiego pochodzenia oraz Polacy na stałe mieszkający w Stanach Zjednoczonych, członkowie Kongresu Polonii Amerykańskiej są niezmiernie dumni z siły polskiej demokracji i przymierza ze Stanami Zjednoczonymi w czasie rządów Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Kongres Polonii Amerykańskiej z niecierpliwością oczekiwał, by móc ugościć parę prezydencką w USA oraz być gospodarzem spotkań Prezydenta z polską społecznością zaplanowanych na koniec tego miesiąca.

W imieniu Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz ponad 10-milionowej polskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych, pragnę przekazać najgłębsze wyrazy współczucia narodowi Polskiemu, jego rządowi a także rodzinom i najbliższym zabitych w tym tragicznym wypadku. Z naszej strony zobowiązujemy się do dalszej gorliwej troski o dobro narodu Polskiego oraz do kontynuowania pracy nad coraz mocniejszymi więzami pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polska. Łączymy się z Wami w myślach i modlitwie.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *